Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon panoları, endüktif ve kapasitif yüklerin neden olduğu reaktif güç kaybını önlemek veya azaltmak için kullanılır. Reaktif güç kaybı, şebeke geriliminin düşmesine, şebeke akımının artmasına, şebeke kayıplarının ve ısının yükselmesine, reaktif enerji cezalarının oluşmasına ve elektrik ekipmanlarının ömrünün kısalmasına neden olur.
Kompanzasyon panoları, reaktif güç kontrol rölesi, kondansatör, kontaktör, reaktör, sigorta, şalter, voltmetre, ampermetre, termostat, fan, klima gibi elemanlardan oluşur. Bu elemanlar, tesisin güç ihtiyacına, yük karakterine ve harmonik durumuna göre seçilir.
Kompanzasyon panoları, farklı tiplerde olabilir. Kondansatörlü kompanzasyon panoları, endüktif karakterli tesislerde güç faktörünü düzeltmek için kullanılır. Şönt reaktörlü kompanzasyon panoları, kapasitif karakterli tesislerde reaktif enerji cezalarından kaçınmak için kullanılır. Kondansatör-şönt reaktörlü kompanzasyon panoları, hem endüktif hem de kapasitif yüklerin bulunduğu tesislerde güç faktörünü hassas bir şekilde ayarlamak için kullanılır.