MCC Panoları

MCC Panoları (Motor Kontrol Panoları), endüstriyel tesislerde motorların kontrolünü sağlayan ve enerji dağıtımını yöneten önemli bileşenlerdir
MCC panoları, motorların, pompaların, fanların otomatik veya manuel olarak uzaktan veya yakından kontrolünü sağlar. Açılımı “Motion Control Chart” olan MCC, hareket kontrol sistemleri programlama tekniğini ifade eder. Bu panolar, günümüzde pek çok tesiste çoklu motor sürülmelerinde kullanılır.
Motorların çalışmasını başlatmak, durdurmak ve yönlendirmek için kullanılan şalterler, butonlar ve sinyal lambaları gibi kumanda ekipmanları bulunur. Yapısındaki motor koruma şalteri ve faz koruma röleleri ile, motorların aşırı akım, aşırı gelirim ve faz kaybı gibi durumlara karşı korunmasını sağlar.
MCC panoları, üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, bina otomasyon sistemleri, arıtma tesisleri ve ulaştırma tesisleri gibi motor kullanımının yoğun olduğu alanlarda yaygın olarak kullanılır.